Waarom nieuwe tradities?

Terug
Achmea staat voor duurzaam samen leven.

Vanuit die gedachte ondertekenden wij in 2016 het Nationaal Vuurwerkmanifest. Zo zijn we voorstander van professionele vuurwerkshows, waarbij iedereen veilig en ontspannen kan genieten van vuurwerk.

Wij willen graag dat er anders gedacht gaat worden over de oudjaarstraditie en roepen op tot nadenken over alternatieven. Dit gesprek brengen we op gang met een campagne waarin we kijkers bewust maken van de gevolgen van vuurwerk en ze uit nodigen mee te denken over alternatieven voor het feestelijk inluiden van het nieuwe jaar. We zien al leuke alternatieven voorbijkomen. Bijvoorbeeld het feestelijke Alternieuw of het slimme Seeing Stars.

De feiten op een rij

  1. Vuurwerk zorgt elk jaar voor ongelofelijk veel leed en schade 

    Ieder jaar weer ongeveer 1200 gewonden, 503 mensen met ernstige brandwonden, 500 mensen met zwaar oogletsel. Bij de jaarwisseling naar 2020 werd de schade door het Verbond van Verzekeraars geschat op 15 miljoen euro. Hierbij gaat het dan alleen om de verzekerde materiele schade. Personenschade komt hier nog bovenop.

  2. Milieuschade: 10.000 vrachtwagens die 40 rondjes om de aarde rijden 

    Tijdens de jaarwisseling komt er zo’n 250.000 kilo fijnstof vrij door het afsteken van vuurwerk. Dit staat gelijk aan 10.000 vrachtwagens die 40 rondjes om de aarde rijden. De luchtkwaliteit is tijdens de jaarwisseling tot wel dertig keer slechter dan normaal. Naast luchtvervuiling levert vuurwerk ook bodem- en watervervuiling op. De schadelijke stoffen en de onverbrande delen van het vuurwerk dalen met de fijnstof neer en komen in de bodem terecht. Het gaat hierbij om zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Deze stoffen zijn schadelijk voor mens en dier. Via de bodem komen de schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht en zorgen zij voor een snelle verspreiding en ophoping van deze zware metalen in het milieu.

  3. Geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling 

    Zeventig procent van de hulpverleners heeft elk jaar te maken met fysiek of verbaal geweld. Het meeste geweld komt voor tijdens oud en nieuw. Met de jaarwisseling zien we dat er vuurwerk gebruikt wordt als geweldsmiddel richting onze hulpverleners. Oud korpschef van de politie Akerboom omschreef de jaarwisseling eerder als de gevaarlijkste avond van het jaar. Onder meer door vuurwerk dat naar de politie wordt gegooid en afgeschoten.